Публични покани, обявени до 15.04.2016г.

ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА РИЛСКА О.Т. 298- О.Т. 297, ГР. РИЛА

13.04.2016 16:19:53

ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР НА ОБЕКТ: „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МОСТ НАД РЕКА РИЛСКА О.Т. 298- О.Т. 297, ГР. РИЛА

Приготвяне и доставка на готова храна, за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“, гр. Рила и „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства „2“, гр. Рила

12.04.2016 15:32:56

Приготвяне и доставка на готова храна, за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“, гр. Рила и „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства „2“, гр. Рила

ОТТЕГЛЕНА Приготвяне и доставка на готова храна, за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“, гр. Рила и „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства „2“, гр. Рила

01.04.2016 12:29:00

Приготвяне и доставка на готова храна, за нуждите на „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства“, гр. Рила и „Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства „2“, гр. Рила

Приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга: „Обществена трапезария” на територията на Община Рила

06.01.2016 13:53:30

Приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална услуга: „Обществена трапезария” на територията на Община Рила

Приготвяне на храна за социално слаби граждани, във връзка с реализиране на дейности по предоставяне на социална услуга "Обществена трапезария" на територията на Община Рила

01.10.2015 17:01:43

Приготвяне на храна за социално слаби граждани, във връзка с реализиране на дейности по предоставяне на социална услуга "Обществена трапезария" на територията на Община Рила

Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила

25.08.2015 10:45:00

Упражняване на строителен надзор на обект: „Изграждане на ПСОВ, и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила

Доставка на хляб и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ "Д-р Т. Миладинова", гр. Рила

21.07.2015 15:47:00

Доставка на хляб и хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ОДЗ "Д-р Т. Миладинова", гр. Рила