Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г.

Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г. 

Обявление № 870070 от 28.09.2018г.

28.09.2018 17:03:36

Обявление № 870070 от 28.09.2018г.

Решение за откриване № 870067 от 28.09.2018г.

28.09.2018 17:01:49

Решение за откриване № 870067 от 28.09.2018г.

Документация за участие № 00784-2018-0003

28.09.2018 17:20:54

Документация за участие № 00784-2018-0003

Протокол № 1 от 16.11.2018г.; Протокол № 2 от 28.11.2018г.; Протокол № 3 от 11.12.2018г.

19.11.2018 12:40:20

Протокол № 1 от 16.11.2018г.; Протокол № 2 от 28.11.2018г.; Протокол № 3 от 11.12.2018г.

Решение № 6 от 12.12.2018г. за определяне на изпълнител

12.12.2018 11:42:42

Решение № 6 от 12.12.2018г. за определяне на изпълнител

Договор № 78 от 21.01.2019г., в едно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 889725

21.01.2019 15:29:54

Договор № 78 от 21.01.20119г., в едно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 889725

Съобщение № ОП - 02 - 01000023 от 04.12.2018г. относно отваряне на ценови предложения

04.12.2018 16:03:11

Съобщение № ОП - 02 - 01000023 от 04.12.2018г. относно отваряне на ценови предложения