Октомври 2018
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г.

Доставка на обзавеждане в групите на ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила по проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г. 

Обявление № 870070 от 28.09.2018г.

28.09.2018 17:03:36

Обявление № 870070 от 28.09.2018г.

Решение за откриване № 870067 от 28.09.2018г.

28.09.2018 17:01:49

Решение за откриване № 870067 от 28.09.2018г.

Документация за участие № 00784-2018-0003

28.09.2018 17:20:54

Документация за участие № 00784-2018-0003