Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил, гр. Рила

Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил, гр. Рила

Обявление за поръчка № 957803 от 03.02.2020г.

03.02.2020 11:50:26

Обявление за поръчка № 957803 от 03.02.2020г.

Решение за откриване № 957801 от 03.02.2020г.

03.02.2020 11:45:58

Решение за откриване № 957801 от 03.02.2020г.

Документация за участие № 00784-2020-0001

03.02.2020 11:52:31

Документация за участие № 00784-2020-0001

Протокол № 1 от 13.04.2020г.; Протокол № 2 от 01. 07. 2020 г.; Протокол № 3 от 27. 07. 2020 г.; Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП

13.04.2020 13:51:50

Протокол № 1 от 13.04.2020г.; Протокол № 2 от 01. 07. 2020 г.; Протокол № 3 от 27. 07. 2020 г.; Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП, във вр. с чл. 60а от ППЗОП

Решение № 9 от 14. 08. 2020 г. за определяне на изпълнител

14.08.2020 16:11:10

Решение № 9 от 14. 08. 2020 г. за определяне на изпълнител

Договор № 88 от 06.10.2020г., ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 996929 от 13.10.2020г.

13.10.2020 17:08:44

Договор № 88 от 06.10.2020г., ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 996929 от 13.10.2020г.

Съобщение относно отваряне на ценови предложения

01.07.2020 13:28:01

Съобщение относно отваряне на ценови предложения