Организиране и провеждане на пътувания за до 44 участника: деца на възраст от 5 до 7 години, родители, представител на възложителя, педагог и медиатори, във връзка с реализацията на договор № BG05M9OP001-2.004-0064-C01 по ОП РЧР 2014 – 2020

Организиране и провеждане на пътувания за до 44 участника: деца на възраст от 5 до 7 години, родители, представител на възложителя, педагог и медиатори, във връзка с реализацията на  договор №  BG05M9OP001-2.004-0064-C01   по ОП РЧР 2014 – 2020

Обява № 5 от 17.08.2018г.; Информация за публикувана обява № 9079790 от 17.08.2018г.

17.08.2018 14:14:54

Обява № 5 от 17.08.2018г.; Информация за публикувана обява № 9079790 от 17.08.2018г.

Документация за участие - пътувания - Инвестиции за бъдещето

17.08.2018 14:18:22

Документация за участие - пътувания - Инвестиции за бъдещето

Протокол от 29.08.2018г.

29.08.2018 17:14:16

Протокол от 29.08.2018г.

Договор № 150 от 03.09.2018г. , в едно с приложенията към същия

04.09.2018 12:35:09

Договор № 150 от 03.09.2018г. , в едно с приложенията към същия