Юли 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    

Архив 2014

Приготвяне на храна за социално слаби граждани във връзка с реализирането на дейности по социална

16.10.2014 14:26:21

Информация за изпълнението на Договор за обществена поръчка "Упражняване на строителен надзор на обект: "Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила"

Вътрешни правила

16.10.2014 12:57:00

Упражняване на СН по време на СМР за обект "Изграждане на водосток с отвор 2 м. и подпорни стени на дере Спротива 1

15.10.2014 15:00:00

Упражняване на СН по време на СМР за обект "Изграждане на водосток с отвор 2 м. и подпорни стени на дере Спротива 1

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" - гр. Рила и "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства 2" - гр. Рила

08.10.2014 12:52:00

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства" - гр. Рила и "Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства 2" - гр. Рила

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОК С ОТВОР 2 м. И ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ДЕРЕ "СПРОТИВА" 1, НАХОДЯЩО СЕ КВ.119 ПО ПЛАНА НА ГРАД РИЛА

07.10.2014 11:12:00

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОСТОК С ОТВОР 2 м. И ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ДЕРЕ "СПРОТИВА" 1, НАХОДЯЩО СЕ КВ.119 ПО ПЛАНА НА ГРАД РИЛА

Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури по проект "Реконструкция и рехабилитация на път Рила - Рилски манастир - Падала"

06.10.2014 16:00:00

Консултантски услуги по осъществяване на контрол, управление, мониторинг и разработване на процедури по проект "Реконструкция и рехабилитация на път Рила - Рилски манастир - Падала"

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР за обект: Изграждане на водосток с отвор 2 м. и подпорни стени на дере "Спротива"

03.10.2014 15:25:00

Открита процедура по чл.14, ал. 3, т. 2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на консултант за упражняване на строителен надзор по време на СМР за обект: "Изграждане на водосток с отвор 2 м. и подпорни стени на дере "Спротива" 1

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”

03.10.2014 15:04:00

Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет : „Упражняване на Авторски надзор по проект: „Реконструкция и рехабилитация на път /ІІІ-107, Рила - Рилски манастир, км.13+336/ - Падала”