Избор на изпълнител за Реконструкция и рехабилитация на дере Рилица в град Рила

Избор на изпълнител за Реконструкция и рехабилитация на дере Рилица в град Рила

Обявление за поръчка № 977017 от 13.05.2020г.

13.05.2020 16:42:53

Обявление за поръчка № 977017 от 13.05.2020г.

Решение за откриване № 977016 от 13.05.2020г.

13.05.2020 16:38:39

Решение за откриване № 977016 от 13.05.2020г.

Документация за участие № 00784-2020-0002

13.05.2020 16:52:47

Документация за участие № 00784-2020-0002

Протокол № 1 от 06.07.2020г.; Протокол № 2 от 27.07.2020г.

09.07.2020 16:40:12

Протокол № 1 от 06.07.2020г.; Протокол № 2 от 27.07.2020г.

Решение № 8 от 29.07.2020г. за прекратяване на процедуратам Обявление за възложена поръчка № 991202 от 17.08.2020г.

29.07.2020 16:03:31

Решение № 8 от 29.07.2020г. за прекратяване на процедурата; Обявление за възложена поръчка № 991202 от 17.08.2020г.