Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: Модернизация на материалната база за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства, гр. Рила Община Рила, финансиран със средства от Фонд Социална закрила към МТСП

Доставка чрез покупка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: Модернизация на материалната база за предоставяне на социални услуги за лица с психични разстройства, гр. Рила Община Рила, финансиран със средства от Фонд Социална закрила към МТСП. Процедура № 00784-2018-0001

Обявление № 867677 от 14.09.2018г.

14.09.2018 15:20:02

Обявление № 867677 от 14.09.2018г.

Решение за откриване № 867676 от 14.09.2018г.

14.09.2018 15:13:36

Решение за откриване № 867676 от 14.09.2018г.

Документация за участие № 00784-2018-0001

14.09.2018 15:27:19

Документация за участие № 00784-2018-0001

Протокол № 1 от 16.10.2018г.; Протокол № 2 от работата на комисията от 22.10.2018г.; Протокол № 3 от 26.10.2018г. от работата на комисията

16.10.2018 17:24:44

Протокол № 1 от 16.10.2018г.; Протокол № 2 от работата на комисията от 22.10.2018г.; Протокол № 3 от 26.10.2018г. от работата на комисията

Решение № 4 от 26.10.2018г. за определяне на изпълнител

26.10.2018 13:04:26

Решение № 4 от 26.10.2018г. за определяне на изпълнител

Договор № РД -04-281 от 20.11.2018г., в едно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 882760

11.12.2018 12:09:20

Договор № РД -04-281 от 20.11.2018г., в едно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 882760

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 886502 от 04.01.2019г.

04.01.2019 13:00:14

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 886502 от 04.01.2019г.