Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Рила

Доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на Община Рила

Обявление № 790414 от 06.06.2017г.

06.06.2017 16:05:09

Обявление № 790414 от 06.06.2017г.

Решение за откриване № 790412 от 06.06.2017г.

06.06.2017 16:00:00

Решение за откриване № 790412 от 06.06.2017г.

Документация за участие в процедура № 00784-2017-0002 от 06.06.2017г.

06.06.2017 16:16:02

Документация за участие в процедура № 00784-2017-0002 от 06.06.2017г.

Протокол № 1 от 03.07.2017г. от Работата на комисията; Протокол № 2 от 13.07.2017г. от работата на комисията

04.07.2017 13:02:08

Протокол № 1 от 03.07.2017г. от Работата на комисията; Протокол № 2 от 13.07.2017г. от работата на комисията

Решение № 5 от 13.07.2017г. за определяне на изпълнител; Решение № 6 от 08.09.2017г. за изменение на решение за определяне на изпълнител

13.07.2017 15:43:07

Решение № 5 от 13.07.2017г. за определяне на изпълнител; Решение № 6 от 08.09.2017г. за изменение на решение за определяне на изпълнител

Договор № 190 от 10.11.2017г.; Обявление за възложена поръчка № 815286

10.11.2017 17:12:41

Договор № 190 от 10.11.2017г.; Обявление за възложена поръчка № 815286

Съобщение № ОП - 02 - 01000012 от 04.07.2017г. относно отваряне на ценови оферти

04.07.2017 13:06:41

Съобщение № ОП - 02 - 01000012 от 04.07.2017г. относно отваряне на ценови офелти