Инженеринг депо община Рила

Инженеринг депо община Рила

Покана за пазрна консултация депо; Технически спецификации; Индикативна оферта - Образец 1; Ценово предложение - Образец 2; КС - ТР; КС - БР; Идеен проект

11.10.2019 15:32:44

Покана за пазрна консултация депо; Технически спецификации; Индикативна оферта - Образец 1; Ценово предложение - Образец 2; КС - ТР; КС - БР; Идеен проект

Получени оферти по пазарната консултация

22.10.2019 16:47:46

Получени оферти по пазарната консултация

Протокол от работата на комисията от 22 10 2019г.

22.10.2019 16:52:19

Протокол от работата на комисията от 22 10 2019г.

Решение 002 от 22 10 2019г. за определяне на изпълнител

22.10.2019 16:54:13

Решение 002 от 22 10 2019г. за определяне на изпълнител