Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 лица от целевата група и 2 лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

10.08.2018 13:17:47

Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 лица от целевата група и 2 лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г

03.08.2018 16:28:08

Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила- 2018

20.07.2018 15:37:35

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила- 2018

„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“

06.07.2018 15:01:59

„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“

Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции

20.10.2017 13:44:44

Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: „Инвестиции за бъдещето

27.06.2017 16:04:34

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: Инвестиции за бъдещето

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила

19.04.2017 17:57:26

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила

Доставка на горива - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие „Чистота“, гр.Рила

29.12.2016 11:22:23

Доставка на горива - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие „Чистота“, гр.Рила