Събиране на оферти с обява или покана до определени лица

Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции

20.10.2017 13:44:44

Доставка на горива и гориво - смазочни материали по обособени позиции

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: „Инвестиции за бъдещето

27.06.2017 16:04:34

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: Инвестиции за бъдещето

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила

19.04.2017 17:57:26

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила

Доставка на горива - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие „Чистота“, гр.Рила

29.12.2016 11:22:23

Доставка на горива - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие „Чистота“, гр.Рила

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА" – ГР. РИЛА

26.08.2016 16:28:00

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА" – ГР. РИЛА

Извършване на СМР на обект: „Възстановяване на мост над река Рилска о.т. 298- о.т. 297, гр. Рила“ за реализация на инвестиционен проект с наименование: „Реконструкция на мост на река Рилска"

05.08.2016 15:43:13

Извършване на СМР на обект: „Възстановяване на мост над река Рилска о.т. 298- о.т. 297, гр. Рила“ за реализация на инвестиционен проект с наименование: „Реконструкция на мост на река Рилска в кв. 34,, на улица с о.т. 298 – 297, гр. Рила

Извършване на СР по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: „ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки

28.07.2016 17:32:00

Извършване на СР по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: „ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки