Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила- 2018

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила-  2018

Обява № 2 от 20 07 2018г

20.07.2018 15:37:35

Обява № 2 от 20 07 2018г

Информация за публикувана обява № 9078749 от 20 07 2018г; Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9079095 от 31.07.2018

20.07.2018 16:24:07

Информация за публикувана обява № 9078749 от 20 07 2018г; Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9079095 от 31.07.2018

Документация за участие

20.07.2018 16:07:13

Документация за участие

Протокол от 07.08.2018г.

07.08.2018 16:47:52

Протокол от 07.08.2018г.

Договор № 149 от 31.08.2018г., ведно с приложенията към същия

03.09.2018 17:16:56

Договор № 149 от 31.08.2018г., ведно с приложенията към същия