ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПРОЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ, ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА РИЛА

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПРОЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ, ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА РИЛА

Протокол № 1 от 30.07.2020г.; Протокол № 2 от 11.09.2020г.; Протокол № 3 от 23.09.2020г.

31.07.2020 14:14:09

Протокол № 1 от 30.07.2020г.; Протокол № 2 от 11.09.2020г.; Протокол № 3 от 23.09.2020г.

Решение № 11 от 24.09.2020г. за определяне на изпълнител

24.09.2020 15:11:31

Решение № 11 от 24.09.2020г. за определяне на изпълнител

Договор № 94 от 09 11 2020 г., в едно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 999465 от 10 11 2020 г.

10.11.2020 14:15:25

Договор № 94 от 09 11 2020 г., в едно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 999465 от 10 11 2020 г.

Съобщение относно отваряне на ценови предложения изх. № ОП - 02 - 01 - 16-3 от 14.09.2020г.

14.09.2020 11:38:06

Съобщение относно отваряне на ценови предложения изх. № ОП - 02 - 01 - 16-3 от 14.09.2020г.