ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПРОЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ, ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА РИЛА

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ПРОЕКТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ПРОЕКТ РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ, ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА РИЛА

Протокол № 1 от 30.07.2020г.

31.07.2020 14:14:09

Протокол № 1 от 30.07.2020г.

Съобщение относно отваряне на ценови предложения изх. № ОП - 02 - 01 - 16-3 от 14.09.2020г.

14.09.2020 11:38:06

Съобщение относно отваряне на ценови предложения изх. № ОП - 02 - 01 - 16-3 от 14.09.2020г.