Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила

Ежедневно приготвяне и доставка на храна (кетъринг), за нуждите на ЦНСТЛПР, гр. Рила и ЦНСТЛПР 2, гр. Рила, община Рила

Обява № 2 от 19.04.2017г., Информация за публикувана обява № 9063495 от 19.04.2017г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9063758 от 27.04.2017г.

19.04.2017 17:00:00

Обява № 2 от 19.04.2017г., Информация за публикувана обява № 9063495 от 19.04.2017г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9063758 от 27.04.2017г.

Документация за участие -кетъринг

19.04.2017 17:00:00

Документация за участие - кетъринг

Протокол от 03.05.2017г.

04.05.2017 10:06:00

Протокол от 03.05.2017г.

Договор № 71 от 11.05.2017г. с приложения към същия

17.05.2017 16:38:29

Договор № 71 от 11.05.2017г. с приложения към същия