Извършване на СР по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: „ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки

Извършване на СР по отстраняване на гаранционни дефекти на реализиран обект: „ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, включващи полагане на пътна настилка на улици , ремонт на шахти, тротоари и пешеходни пътеки

Документация №9054750

28.07.2016 15:37:00

Документация №9054750

Разяснение №1 от 05.08.2016г.

05.08.2016 17:30:26

Разяснение №1 от 05.08.2016г.

Протокол от 29.08.2016г., Доклад от 29.08.2016г.

29.08.2016 15:12:00

Протокол от 29.08.2016г.,Доклад от 29.08.2016г.

Договор № 169 от 20.09.2016г.

27.09.2016 10:59:00

Договор № 169 от 20.09.2016г.