Доставка на обзавеждане и оборудване за ОУ Аверкий Попстоянов, гр. Рила, Община Рила

Доставка на обзавеждане и оборудване за ОУ “Аверкий Попстоянов“, гр. Рила, Община Рила

Обява с изх. № ОП - 02 - 01000017 от 02.07.2018г.; Техническа спецификация; Схема № 1; Схема № 2; КСС; Схема 1 - Актуална

02.07.2018 10:15:00

Обява с изх. № ОП - 02 - 01000017 от 02.07.2018г.; Техническа спецификация; Схема № 1; Схема № 2; КСС; Схема 1 - Актуална

Документация

01.01.1970 02:00:00

Получени оферти в пазарна консултация 2018

10.07.2018 15:10:12

Получени оферти в пазарна консултация 2018

Протокол от 10. 07. 2018г.

10.07.2018 16:43:10

Протокол от 10. 07. 2018г.

Решение № 1 от 10.07.2018г.

10.07.2018 16:45:04

Решение № 1 от 10.07.2018г.