Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

Инженеринг (проектиране,  строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила

Обявление за поръчка № 951048 от 23.12.2019г.

23.12.2019 14:26:15

Обявление за поръчка № 951048 от 23.12.2019г.

Решение за откриване № 951038 от 23.12.2019г.

23.12.2019 14:23:15

Решение за откриване № 951038 от 23.12.2019г.

Документация за участие № 00784-2019-0002

23.12.2019 14:30:15

Документация за участие № 00784-2019-0002

Протокол № 1 от 03.02.2020г.

03.02.2020 15:34:35

Протокол № 1 от 03.02.2020г.

Решение № 3 от 01.06.2020г. на Кмета на Община Рила за прекратяване на процедурата; Обявление за възложена поръчка № 984563 от 17. 06. 2020 г.

01.06.2020 16:00:13

Решение № 3 от 01.06.2020г. на Кмета на Община Рила за прекратяване на процедурата; Обявление за възложена поръчка № 984563 от 17. 06. 2020 г.