Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила 2020г.

Инженеринг (проектиране,  строителство и авторски надзор) за рекултивация на депо за неопасни твърди битови отпадъци на община Рила 2020г.

Обявление за поръчка № 904090 от 15.06.2020г.

15.06.2020 15:19:35

Обявление за поръчка № 904090 от 15.06.2020г.

Решение за откриване № 984081 от 15.06.2020г.

15.06.2020 15:17:18

Решение за откриване № 984081 от 15.06.2020г.

Документация за участие № 00784-2020-0003

15.06.2020 15:21:50

Документация за участие № 00784-2020-0003

Решениe № 985918 от 29. 06. 2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

29.06.2020 10:38:19

Решениe № 985918 от 29. 06. 2020 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Разяснение с изх. № ОП - 02 - 01 - 15 -4 от 30.06.2020г., ведно с приложена документация за участие - указания

30.06.2020 14:18:49

Разяснение с изх. № ОП - 02 - 01 - 15 -4 от 30.06.2020г., ведно с приложена документация за участие - указания

Протокол № 1 от 02.09.2020г.; Протокол № 2 от 16.11.2020г.; Протокол № 3 от 25.11.2020г.

03.09.2020 14:36:17

Протокол № 1 от 02.09.2020г.; Протокол № 2 от 16.11.2020г.; Протокол № 3 от 25.11.2020г.

Решение № 12 от 30.11.2020г. за определяне на изпълнител

01.12.2020 11:36:30

Решение № 12 от 30.11.2020г. за определяне на изпълнител

Договор № 25 от 18 03 2021 г, ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 1009949; Допълнително споразумение № 1 от 08 04 2021г ; Обявление за изменение № 1012301 от 07 05 2021г.; Допълнително споразумение 2 и Обявление за изменение

24.03.2021 13:41:21

Договор № 25 от 18 03 2021 г, ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 1009949 от 24 03 2021г; Допълнително споразумение № 1 от 08 04 2021г към Договор № 25 от 18.03.2021г; Обявление за изменение № 1012301 от 07 05 2021г.