Доставка на оборудване – комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление – за общинска детска градина „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила

Доставка на оборудване – комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление –  за общинска детска градина „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила

Обява за събиране на оферти № 1 от 22.03.2017г., Технически спецификации, Количествена сметка

22.03.2017 15:30:00

Обява за събиране на оферти № 1 от 22.03.2017г., Технически спецификации, Количествена

Получени оферти

29.03.2017 14:15:00

Получени оферти

Протокол от 29 03 2017 г

29.03.2017 14:35:00

Протокол от 29 03 2017 г

Решение № 3 от 29 03 2017г

29.03.2017 14:38:00

Решение № 3 от 29 03 2017г