Март 2024
ПоВтСрЧвПтСъНе
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Допълнителни елементи (укрепителни стени и конзолни елементи) за обект: „Реконструкция и рехабилитация на път Рила – Рилски манастир - Падала, км 5+390 - 6+430 /вътрешна улична мрежа/“ и "Телекомуникация - кабелна мрежа за широколентов интернет

Тук трябва да въведете текста на Вашата ПП. 

Обява за събиране на оферти № 5 от 20.09.2016г., Технически спецификации и КСС

20.09.2016 14:14:00

Обява за събиране на оферти № 5 от 20.09.2016г.

Получени оферти

30.09.2016 14:40:58

Получени оферти

Протокол от 29.09.2016г.

30.09.2016 14:36:27

Протокол от 29.09.2016г.

Решение №9 от 29.09.2016г.

30.09.2016 14:37:41

Решение №9 от 29.09.2016г.