Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и на нови специализирани съдове за битови отпадъци – 1,1 куб. м. (1100 л.) – 100 бр. за нуждите на Община Рила по обособени позиции

Доставка на употребяван специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и на нови специализирани съдове за битови отпадъци  –  1,1 куб. м. (1100 л.) – 100 бр. за нуждите на Община Рила по обособени позиции

Обявление № 771689 от 10.02.2017г.

10.02.2017 16:48:28

Обявление № 771689 от 10.02.2017г.

Решение за откриване № 771688 от 10.02.2017г.

10.02.2017 16:43:16

Решение за откриване № 771688 от 10.02.2017г.

Документация за участие № 771688

10.02.2017 16:53:26

Документация за участие № 771688

Разяснения по документацията № 1 от 23.02.2017г.

23.02.2017 16:15:17

Разяснения по документацията № 1 от 23.02.2017г.

Протокол № 1 от 07.03.2017г. и Протокол № 2 от 13 03 2017г.

13.03.2017 14:26:35

Протокол № 1 от 07.03.2017г. и Протокол № 2 от 13 03 2017г.

Решение № 2 от 13.03.2017г. за определяне на изпълнител.

13.03.2017 15:27:19

Решение № 2 от 13.03.2017г. за определяне на изпълнител.

Договор № 60 от 21.04.2017г. за обособена позиция 1; Договор № 61 от 21.04.2017г. за обособена позиция 2; Обявление за възложена поръчка № 784504

25.04.2017 17:00:00

Договор № 60 от 21.04.2017г. за обособена позиция 1; Договор № 61 от 21.04.2017г. за обособена позиция 2; Обявление за възложена поръчка № 784504

Обявление № 805954 за приключване на договор № 60/21.04.2017г. - обособена позиция № 1; Обявление № 805955 за приключване на договор № 61 от 21.2017г. - обособена позиция № 2

19.09.2017 16:28:13

Обявление № 805954 за приключване на договор № 60/21.04.2017г. - обособена позиция № 1; Обявление № 805955 за приключване на договор № 61 от 21.2017г. - обособена позиция № 2