Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: „Инвестиции за бъдещето

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: Инвестиции за бъдещето

Обява № 3 от 27.06.2017г.; Информация за публикувана обява № 9065671 от 27.06.2017г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9065949 от 05.07.2017г.

01.01.1970 02:00:00

Обява № 3 от 27.06.2017г.; Информация за публикувана обява № 9065671 от 27.06.2017г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9065949 от 05.07.2017г.

Документация за участие - кетъринг по проект Инвестиции за бъдещето

01.01.1970 02:00:00

Документация за участие - кетъринг по проект Инвестиции за бъдещето

Протокол от 12.07.2017г.

01.01.1970 02:00:00

Протокол от 12.07.2017г.

Договор № 88 от 18.07.2017г. с приложения към същия

01.01.1970 02:00:00

Договор № 88 от 18.07.2017г. с приложения към същия