Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: „Инвестиции за бъдещето

Приготвяне и доставка на готова храна за периода на осъществяване на лятното училище /кетъринг/ по проект: Инвестиции за бъдещето

Обява № 3 от 27.06.2017г.; Информация за публикувана обява № 9065671 от 27.06.2017г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9065949 от 05.07.2017г.

27.06.2017 16:05:59

Обява № 3 от 27.06.2017г.; Информация за публикувана обява № 9065671 от 27.06.2017г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9065949 от 05.07.2017г.

Документация за участие - кетъринг по проект Инвестиции за бъдещето

27.06.2017 16:08:46

Документация за участие - кетъринг по проект Инвестиции за бъдещето

Протокол от 12.07.2017г.

13.07.2017 15:35:24

Протокол от 12.07.2017г.

Договор № 88 от 18.07.2017г. с приложения към същия

21.07.2017 17:16:40

Договор № 88 от 18.07.2017г. с приложения към същия