„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“

„Организиране на пътувания с цел обмяна на опит  на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“

Документация за участие

06.07.2018 15:06:56

Документация за участие

Разяснение с изх. № ОП - 02 - 01000014-002 от 10.07.2018г.

10.07.2018 13:45:32

Разяснение с изх. № ОП - 02 - 01000014-002 от 10.07.2018г.

Съобщение за прекратяване изх. № ОП - 02 - 01000014-003 от 16.07.2018

16.07.2018 13:56:21

Съобщение за прекратяване