Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г

Извършване на СМР на обект: Ремонт на общинска образователна инфраструктура – ОДГ Д – р Тодора Миладинова, град Рила, финансиран по ПРСР 2014-2020г

Обява № 3 от 03 08 2018г

03.08.2018 16:29:41

Обява № 3 от 03 08 2018г; Информация за публикувана обява № 9079265 от 03 08 2018г.

Документация за участие

03.08.2018 16:34:07

Документация за участие

Протокол № 2 от 11.10.2018г.

11.10.2018 17:17:22

Протокол № 2 от 11.10.2018г.

Протокол № 1 от 11.09.2018г.

12.09.2018 17:14:04

Протокол № 1 от 11.09.2018г.

Договор № 187 от 12.11.2018г., ведно с приложенията към същия

15.11.2018 10:34:22

Договор № 187 от 12.11.2018г., ведно с приложенията към същия