Доставка на горива - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие „Чистота“, гр.Рила

Доставка на горива  - бензин и дизелово гориво и гориво – смазочни материали по обособени позиции за нуждите на автотранспортното обслужване на дейността на Общинска администрация, гр. Рила и общинско предприятие „Чистота“, гр.Рила

Протокол от 17.01.2017г.

17.01.2017 15:52:54

Протокол от 17.01.2017г.