ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА" – ГР. РИЛА

ДОСТАВКА НА ХЛЯБ И НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА "Д-Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА" – ГР. РИЛА

Обява № 3 от 26.08.2016г.; Информация за публикувана обява № 9055860 от 26.08.2016

26.08.2016 16:30:00

Обява № 3 от 26.08.2016г.; Информация за публикувана обява № 9055860 от 26.08.2016

Документация № 9055860; Техническа спецификация

26.08.2016 16:31:59

Документация № 9055860; Техническа спецификация

Протокол от 13.09.2016г.

14.09.2016 14:35:16

Протокол от 13.09.2016г.

Договор № 230 от 04.10.2016г.;Договор № 231 от 04.10.2016г.;Договор № 232 от 11.10.2016г.

28.10.2016 17:01:22

Договор № 230 от 04.10.2016г.;Договор № 231 от 04.10.2016г.;Договор № 232 от 11.10.2016г.