Доставка и монтаж на парково оборудване - външно за ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила, в изпълнение на проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила в две обособени позиции

Доставка и монтаж на парково оборудване - външно за ОДГ Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила, в изпълнение на проект СМР - Ремонт на общинска образователна инфраструктура - ОДЗ Тодора Миладинова, град Рила, община Рила в две обособени позиции

Обявление № 869555 от 26.09.2018г.

26.09.2018 16:48:13

Обявление № 869555 от 26.09.2018г.

Решение за откриване № 869550 от 26.09.2018г.

26.09.2018 16:47:16

Решение за откриване № 869550 от 26.09.2018г.

Документация за участие № 00784-2018-0002

26.09.2018 16:50:19

Документация за участие № 00784-2018-0002

Разяснениe с изх. № ОП - 02 - 01000022 от 08.10.2018г.

08.10.2018 17:21:07

Разяснениe с изх. № ОП - 02 - 01000022 от 08.10.2018г.

Договор № 199 от 31.12.2018г. за обособена позиция № 1; Договор № 198 от 31.12.2018г. за обособена позиция № 2; Обявление за възложена поръчка № 885876

02.01.2019 14:45:49

Договор № 199 от 31.12.2018г. за обособена позиция № 1; Договор № 198 от 31.12.2018г. за обособена позиция № 2; Обявление за възложена поръчка № 885876

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 966556 от 19.03.2020г. за обособена позиция № 1; Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 966557 от 19.03.2020г. за обособена позиция 2

19.03.2020 16:35:48

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 966556 от 19.03.2020г. за обособена позиция № 1; Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 966557 от 19.03.2020г. за обособена позиция 2