ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2019

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2019

Обява № 1 от 31.10.2019г.; Информация за публикувана обява № 9094094 от 31.10.2019г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9094582 от 18.11.2019г.

31.10.2019 10:47:25

Обява № 1 от 31.10.2019г.; Информация за публикувана обява № 9094094 от 31.10.2019г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9094582 от 18.11.2019г.

Документация за участие към Обява № 1 от 31.10.2019г.

31.10.2019 10:49:39

Документация за участие към Обява № 1 от 31.10.2019г.

Протокол от 17 12 2019г.

18.12.2019 15:18:04

Протокол от 17 12 2019г.

Договор № 4 от 17.01.2020г. за обособена позиция № 1, ведно с приложенията към същия; Договор № 5 от 17.01.2020г. за обособена позиция № 2, ведно с приложенията към същия

20.01.2020 12:31:07

Договор № 4 от 17.01.2020г. за обособена позиция № 1, ведно с приложенията към същия; Договор № 5 от 17.01.2020г. за обособена позиция № 2, ведно с приложенията към същия