Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 лица от целевата група и 2 лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

Организиране на пътувания с цел обмяна на опит  на 30 лица от целевата група и 2  лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА на Община Рила 2018

Документация за участие - пътувания

10.08.2018 13:20:43

Документация за участие - пътувания

Протокол № 2 от 01.10.2018г.

01.10.2018 13:30:09

Протокол № 2 от 01.10.2018г.

Протокол № 1 от 23.08.2018г. от работата на комисията

24.08.2018 11:03:28

Протокол № 1 от 23.08.2018г. от работата на комисията

Договор № 171 от 26.10.2018г. , ведно с приложенията към същия;Допълнително споразумение № 1 от 01.11.2018г.

29.10.2018 11:46:32

Договор № 171 от 26.10.2018г. , ведно с приложенията към същия;Допълнително споразумение № 1 от 01.11.2018г.