Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Рила

Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Рила

Обява № 2 от 30.04.2020г.; Информация за публикувана обява № 9098426 от 30.04.2020г.; Информация за удължаване на срока за получаване на оферти № 9098714 от 14.05.2020г.

30.04.2020 14:16:02

Обява № 2 от 30.04.2020г.; Информация за публикувана обява № 9098426 от 30.04.2020г.; Информация за удължаване на срока за получаване на оферти № 9098714 от 14.05.2020г.

Документация за участие към Обява № 2 от 30.04.2020г.

30.04.2020 14:17:37

Документация за участие към Обява № 2 от 30.04.2020г.

Протокол от работата на комисията от 27.05.2020г.

27.05.2020 15:00:21

Протокол от работата на комисията от 27.05.2020г.

Договор № 56 от 02.06.2020г.,ведно с приложенията към същия

02.06.2020 13:33:35

Договор № 56 от 02.06.2020г.,ведно с приложенията към същия