ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2018

ДОСТАВКА НА ГОРИВА И ГОРИВО – СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 2018

Обява № 6 от 21.12.2018г; Информация за публикувана обява № 9084509 от 21.12.2018г.; Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9084609 от 03.01.2019г.

21.12.2018 14:09:34

Обява № 6 от 21.12.2018г; Информация за публикувана обява № 9084509 от 21.12.2018г.;Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти № 9084609 от 03.01.2019г.

Документация за участие в обществената поръчка

21.12.2018 14:10:44

Документация за участие в обществената поръчка

Протокол от 10.01.2019г.

10.01.2019 14:03:43

Протокол от 10.01.2019г.