Избор на консултант за осъществяване на външна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци град Рила по Оперативна програма Околна среда

Избор на консултант за осъществяване на външна техническа помощ за управление, контрол и мониторинг по проект: Рекултивация на депо за неопасни битови отпадъци град Рила по Оперативна програма Околна среда

Обява № 3 от 15.06.2020г.; Информация за публикувана обява; Информация за удължаване на срока за получаване на оферти № 9100206 от 29. 06. 2020 г.

15.06.2020 13:52:00

Обява № 3 от 15.06.2020г.; Информация за публикувана обява; Информация за удължаване на срока за получаване на оферти № 9100206 от 29. 06. 2020 г.

Документация за участие и образци

15.06.2020 10:53:59

Документация за участие и образци

Протокол от 29 07 2020 г.; Протокол № 2 от 21 08 2020 г.

31.07.2020 14:15:46

Протокол от 29 07 2020 г.; Протокол № 2 от 21 08 2020 г.

Договор № 76 от 31.08.2020г., в едно с приложенията към същия

04.09.2020 15:03:41

Договор № 76 от 31.08.2020г., в едно с приложенията към същия