Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство на обект: Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил - гр. Рила, Община Рила

Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на строителство на обект: Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил - гр. Рила, Община Рила

Обявление за поръчка № 984139 от 15. 06. 2020 г.

15.06.2020 16:45:47

Обявление за поръчка № 984139 от 15. 06. 2020 г.

Решение за откриване № 984138 от 15. 06. 2020 г.

15.06.2020 16:42:58

Решение за откриване № 984138 от 15. 06. 2020 г.

Документация за участие № 00784-2020-0005

15.06.2020 16:48:00

Документация за участие № 00784-2020-0005

Протокол № 1 от 21. 07. 2020 г.; Протокол № 2 от 24.08.2020г.; Протокол № 3 от 10.09.2020г.

22.07.2020 11:03:31

Протокол № 1 от 21. 07. 2020 г.; Протокол № 2 от 24.08.2020г.; Протокол № 3 от 10.09.2020г.

Решение № 10 от 14.09.2020г. за определяне на изпълнител

15.09.2020 14:46:58

Решение № 10 от 14.09.2020г. за определяне на изпълнител

Договор № 92 от 28. 10. 2020 г., ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 998764 от 02. 11. 2020 г.

02.11.2020 12:28:33

Договор № 92 от 28. 10. 2020 г., ведно с приложенията към същия; Обявление за възложена поръчка № 998764 от 02. 11. 2020 г.

Съобщение относно отваряне на ценови предложения изх. № ОП - 02-01-17-2/01.09.2020г.

01.09.2020 13:46:08

Съобщение относно отваряне на ценови предложения изх. № ОП - 02-01-17-2/01.09.2020г.