Инженеринг за рекултивация на ТБО гр. Рила

Инженеринг за рекултивация на ТБО гр. Рила

Покана за инженеринг за рекултивация на ТБО гр. Рила; Документи към покана

13.11.2019 14:50:29

Покана за инженеринг за рекултивация на ТБО гр. Рила; Документи към покана

Получени оферти за участие в пазарна консултация за инженеринг на рекултивация на ТБО, гр. Рила

02.12.2019 15:56:36

Получени оферти за участие в пазарна консултация за инженеринг на рекултивация на ТБО, гр. Рила

Протокол от работата на комисията от 29.11.2019г.

02.12.2019 16:00:44

Протокол от работата на комисията от 29.11.2019г.