Пазарни консултации

Инженеринг за рекултивация на ТБО гр. Рила

13.11.2019 15:10:16

Инженеринг за рекултивация на ТБО гр. Рила

Инженеринг депо община Рила

12.10.2019 17:06:32

Инженеринг депо община Рила

СМР ОУ Аверкий Попстоянов гр. Рила

04.09.2019 16:15:23

СМР ОУ Аверкий Попстоянов гр. Рила

Доставка на обзавеждане и оборудване за ОУ Аверкий Попстоянов, гр. Рила, Община Рила

11.07.2018 19:52:12

Доставка на обзавеждане и оборудване за ОУ Аверкий Попстоянов, гр. Рила, Община Рила

Доставка на оборудване – комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление – за общинска детска градина „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила

22.03.2017 15:30:00

Доставка на оборудване – комплект осветителни тела с автономно захранване за парково осветление – за общинска детска градина „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила

Допълнителни елементи (укрепителни стени и конзолни елементи) за обект: „Реконструкция и рехабилитация на път Рила – Рилски манастир - Падала, км 5+390 - 6+430 /вътрешна улична мрежа/“ и "Телекомуникация - кабелна мрежа за широколентов интернет

23.09.2016 14:15:04

Шаблон за предварително обявление (тук можете да въведете кратко въведение за Вашата ПП; това въведение е видимо в публичната част на приложението).

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Рила и с. Падала

20.09.2016 14:21:54

Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в град Рила и с. Падала

„Доставка на обзавеждане и оборудване за общинска детска градина „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила“

20.09.2016 13:41:39

„Доставка на обзавеждане и оборудване за общинска детска градина „Д – р Тодора Миладинова, гр. Рила“