Доставка на нов лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора по проект Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново, финансиран по ОП РЧР

Доставка на нов лек автомобил за предоставяне на мобилни, интегрирани здравно социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора по проект  Патронажна грижа в общините Рила и Кочериново, финансиран по ОП РЧР

Обява № 1 от 30.04.2020г.; Информация за публикувана обява № 9098424 от 30.04.2020г.; Информация за удължаване на срока за получаване на оферти № 9098713 от 14.05.2020г.

30.04.2020 14:04:45

Обява № 1 от 30.04.2020г.; Информация за публикувана обява № 9098424 от 30.04.2020г.; Информация за удължаване на срока за получаване на оферти № 9098713 от 14.05.2020г.

Документация за участие към Обява № 1 от 30.04.2020г.

30.04.2020 14:07:52

Документация за участие към Обява № 1 от 30.04.2020г.

Протокол от работата на комисията, утвърден от възложителя на 27.05.2020г.

27.05.2020 14:56:22

Протокол от работата на комисията, утвърден от възложителя на 27.05.2020г.

Договор № 55 от 02.06.2020г., ведно с приложенията към същия

02.06.2020 13:29:23

Договор № 55 от 02.06.2020г., ведно с приложенията към същия